วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554

นิทานพื้นบ้าน เรื่องนกกางเขน

นิทานพื้นบ้าน เรื่องนกกางเขน เป็นหนังสือประกอบการเรียน วิชาภาษาไทย สำหรับชั้นประถม พิมพ์เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๓ ราคาเล่มละ ๑๙ สตางค์ 
ท่านสามารถดาวน์โหลดไปอ่านได้ฟรีๆ หรือเก็บสะสมไว้ เนื่องจากเป็นหนังสือเก่า ในอนาคตอาจจะหาไม่ได้อีกแล้ว ไม่มีความคิดเห็น: